Czy w trakcie trwania pandemii najwięcej zyska branża IT?