Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich