Ekspert: my tu rządzimy, czyli kogo powinny słuchać firmy w czasie kryzysu