WSB w Opolu zasadzi drzewo za każdego nowego studenta