Jak odnaleźć się w życiu, czyli druga edycja "Psychologicznych czwartków z WSB"