Bliźniaków odróżniają odciski palców. Studenci WSB Opole na tropie przestępców