Bartosz Ostałowski poprowadzi wykład motywacyjny w WSB w Szczecinie