Wyższe Szkoły Bankowe to teraz Uniwersytety WSB Merito