"Kierunek: rozwój", czyli o tym, do czego może doprowadzić nas postęp