"Praktycznie mówiąc o Leanie". Spotkanie na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin.