Nowoczesne technologie, ekonomia, rynek pracy, innowacje: mgr inż. Przemysław Kitowski