W Wyższej Szkole Bankowej ruszyła rekrutacja na studia. Zajęcia od października