Czy tytuł magistra to wciąż przepustka do kariery?