100 000 zł do rozdysponowania w konkursie na "Najlepszą Inicjatywę Studencką"