Czas na realizację postanowień noworocznych, Czas na studia już od marca