polityka krajowa i międzynarodowa, sztuka: Wojciech Mościbrodzki