Powrót
Klauzula RODO
Administratorami danych osobowych są: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp 5, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, ul. Łabiszyńska 25, zwane dalej WSB

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane w celach przekazywania informacji prasowych oraz w związku z działalnością PR Administratorów Danych i ich współpracy z dziennikarzami.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie bądź do czasu zakończenia współpracy z osobą której dane dotyczą. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami.

Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi Microsoft Office 365, dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG, w tym do USA.

Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych iod@wsb.pl
Powrót