Eksperci
Ekspert w zakresie marketingu, strategii marketingowej, badań marketingowych, audytu marketingowego, brandingu.

1 marca 2024

Wrocław
Wrocławska uczelnia wraz z partnerami podjęła temat kształcenia w obszarze zrównoważonego rozwoju. Na Uniwersytecie WSB Merito otwarto specjalne sale dydaktyczne, wyposażone tak, by uświadamiać konieczność dbania o przyszłość planety i kolejnych pokoleń. Nietypowe wnętrz...

5 grudnia 2023