Aspołeczny odludek czy analityczny obserwator? Czy introwertyk może zbudować markę osobistą?