Żywienie, aktywność fizyczna, promocja zdrowia, sport: Łukasz Jaśkiewicz

Wykładowca akademicki, dietetyk, trener sportowy. Od 17 lat specjalizuje się w planowaniu diety dla sportowców i promocji aktywności fizycznej. Prowadzi zajęcia z zakresu m.in. żywienia w sporcie, biologicznych uwarunkowań wysiłku fizycznego, treningu personalnego, suple...
mentoring, przywództwo, coaching: Beata Pluta

Trener biznesu, akredytowany Mentor biznesu EMCC, Certyfikowany Coach Mocnych Stron, Certyfikowany trener FRIS. Wykładowca i opiekun kierunków menedżerskich studiów podyplomowych oraz wykładowca studiów MBA na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Prowadzi programy rozwoju ...
psychologia zarządzania: Tomasz Gordon

Trener biznesu specjalizujący się w inteligencji emocjonalnej, badaniu zasobów pracowniczych, mrocznej triadzie w biznesie, rekrutacji, motywowaniu, miękkim, coachingowym zarządzaniu, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu oraz analizie szans i zagrożeń związanych z pokol...
psychologia i zarządzanie: dr Joanna Mesjasz

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, konsultant, trener i coach z 30 letnim doświadczeniem. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym. Obecnie wykłada w Uczelni WSB Merito w Warszawie i pełni funkcję me...
prawo, bezpieczeństwo: dr Małgorzata Kochanowicz

Doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie. Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wykładowca na Uczelni WSB Merito w Warszawie.
Nowoczesne technologie, ekonomia, rynek pracy, innowacje: mgr inż. Przemysław Kitowski

Ekspert z zakresu nowoczesnych technologii, ekonomii, rynku pracy i innowacji.
prawo: dr Izabela Jankowska - Prochot

Absolwentka prawa i nauk politycznych, adiunkt i wykładowca na Uczelni WSB Merito w Warszawie. Specjalista Wydziału Legislacji Komendy Głównej Policji w Warszawie.
ochrona środowiska: dr Jacek Zatoński

Wykładowca i opiekun studiów podyplomowych ochrona środowiska na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Ekspert w zakresie ochrony środowiska, śladu węglowego, gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, CSR / ESG oraz BHP.
psychologia: dr Agnieszka Bonetyńska

Psycholog biznesu, menedżer zespołu w organizacji finansowej. Wykładowca, między innymi na Uczelni WSB Merito w Warszawie, z zakresu psychologii wywierania wpływu, psychologii ekonomicznej, psychologii sprzedaży, psychologii emocji i motywacji. Promotor prac licencjackic...
prawo karne: dr Marta Nawrocka-Świętkowiak

Ekspert z zakresu prawa, prawa karnego, kryminalistyki. W praktyce prawniczej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa karnego. Występuje jako obrońca i pełnomocnik w postępowaniach karnych, a także w postępowaniach celno-skarbowych i gospodarczych.
Żywienie, aktywność fizyczna, promocja zdrowia, sport: Łukasz Jaśkiewicz

Wykładowca akademicki, dietetyk, trener sportowy. Od 17 lat specjalizuje się w planowaniu diety dla sportowców i promocji aktywności fizycznej. Prowadzi zajęcia z zakresu m.in. żywienia w sporcie, biologicznych uwarunkowań wysiłku fizycznego, treningu personalnego, suple...
mentoring, przywództwo, coaching: Beata Pluta

Trener biznesu, akredytowany Mentor biznesu EMCC, Certyfikowany Coach Mocnych Stron, Certyfikowany trener FRIS. Wykładowca i opiekun kierunków menedżerskich studiów podyplomowych oraz wykładowca studiów MBA na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Prowadzi programy rozwoju ...
psychologia zarządzania: Tomasz Gordon

Trener biznesu specjalizujący się w inteligencji emocjonalnej, badaniu zasobów pracowniczych, mrocznej triadzie w biznesie, rekrutacji, motywowaniu, miękkim, coachingowym zarządzaniu, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu oraz analizie szans i zagrożeń związanych z pokol...
psychologia i zarządzanie: dr Joanna Mesjasz

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, konsultant, trener i coach z 30 letnim doświadczeniem. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym. Obecnie wykłada w Uczelni WSB Merito w Warszawie i pełni funkcję me...
prawo, bezpieczeństwo: dr Małgorzata Kochanowicz

Doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie. Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wykładowca na Uczelni WSB Merito w Warszawie.
Nowoczesne technologie, ekonomia, rynek pracy, innowacje: mgr inż. Przemysław Kitowski

Ekspert z zakresu nowoczesnych technologii, ekonomii, rynku pracy i innowacji.
prawo: dr Izabela Jankowska - Prochot

Absolwentka prawa i nauk politycznych, adiunkt i wykładowca na Uczelni WSB Merito w Warszawie. Specjalista Wydziału Legislacji Komendy Głównej Policji w Warszawie.
ochrona środowiska: dr Jacek Zatoński

Wykładowca i opiekun studiów podyplomowych ochrona środowiska na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Ekspert w zakresie ochrony środowiska, śladu węglowego, gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, CSR / ESG oraz BHP.
psychologia: dr Agnieszka Bonetyńska

Psycholog biznesu, menedżer zespołu w organizacji finansowej. Wykładowca, między innymi na Uczelni WSB Merito w Warszawie, z zakresu psychologii wywierania wpływu, psychologii ekonomicznej, psychologii sprzedaży, psychologii emocji i motywacji. Promotor prac licencjackic...
1
2
3
4
5
6
7