psychologia: dr Agnieszka Bonetyńska

Psycholog biznesu, menedżer zespołu w organizacji finansowej. Wykładowca, między innymi na Uczelni WSB Merito w Warszawie, z zakresu psychologii wywierania wpływu, psychologii ekonomicznej, psychologii sprzedaży, psychologii emocji i motywacji. Promotor prac licencjackic...
ekonomia: dr Artur Fiks

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, prodziekan ds. studentów na Uczelni WSB Merito w Warszawie. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Ocena pozycji konkurencyjnej spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2000-2007” w ...
prawo, finanse, bankowość: Wanesa Choptiany-Mańka

Prawniczka, wykładowczyni na Uczelni WSB Merito Warszawa. Autorka publikacji naukowych i eksperckich z zakresu prawnych aspektów bankowości, transakcji finansowych oraz ochrony konsumentów na rynku usług kredytowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w działach bank...
etyka: dr Artur Kołodziejczyk-Skowron

Doktor nauk humanistycznych, filozof. Ekspert w zakresie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także standardów etycznych w reklamie i sprzedaży. Interesuje się filozofią polityczną oraz antropologią filozoficzną. 
Dr Joanna Nieżurawska -Zając

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of...
ekonomia, bankowość: dr Rafał Koczkodaj

Ekspert z zakresu ekonomii oraz bankowości. Dziekan Uniwersytetu WSB Merito Szczecin.
odporność psychiczna, psychologia pozytywna, dobrostan człowieka,  zarządzanie stresem, wypalenie zawodowe: Sylwia Rybak

Ekspert w dziedzinie budowania odporności psychicznej, zajmujący się badaniami oraz tworzeniem programów rozwojowych w obszarze budowania odporności psychicznej i dobrostanu człowieka. Wykładowca akademicki oraz opiekun kierunku psychologia pozytywna: budowanie dobrostan...
rachunkowość i finanse: Damian Kaźmierczak

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw. 
psychologia biznesu i marketingu, zachowania konsumenckie, rynek pracy: Katarzyna Tatarkiewicz

Od ponad 20 lat zajmuje się biznesowo działaniami z obszaru marketingu, psychologii biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała dla spółek medialnych, zajmujących się nowymi technologiami, nieruchomościami, finansami. Wykładowczyni, ekspertka i menedżerka kierunku ...
ochrona środowiska: dr Jacek Zatoński

Wykładowca i opiekun studiów podyplomowych ochrona środowiska na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Ekspert w zakresie ochrony środowiska, śladu węglowego, gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, CSR / ESG oraz BHP.
psychologia: dr Agnieszka Bonetyńska

Psycholog biznesu, menedżer zespołu w organizacji finansowej. Wykładowca, między innymi na Uczelni WSB Merito w Warszawie, z zakresu psychologii wywierania wpływu, psychologii ekonomicznej, psychologii sprzedaży, psychologii emocji i motywacji. Promotor prac licencjackic...
ekonomia: dr Artur Fiks

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, prodziekan ds. studentów na Uczelni WSB Merito w Warszawie. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Ocena pozycji konkurencyjnej spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2000-2007” w ...
prawo, finanse, bankowość: Wanesa Choptiany-Mańka

Prawniczka, wykładowczyni na Uczelni WSB Merito Warszawa. Autorka publikacji naukowych i eksperckich z zakresu prawnych aspektów bankowości, transakcji finansowych oraz ochrony konsumentów na rynku usług kredytowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w działach bank...
etyka: dr Artur Kołodziejczyk-Skowron

Doktor nauk humanistycznych, filozof. Ekspert w zakresie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także standardów etycznych w reklamie i sprzedaży. Interesuje się filozofią polityczną oraz antropologią filozoficzną. 
Dr Joanna Nieżurawska -Zając

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of...
ekonomia, bankowość: dr Rafał Koczkodaj

Ekspert z zakresu ekonomii oraz bankowości. Dziekan Uniwersytetu WSB Merito Szczecin.
odporność psychiczna, psychologia pozytywna, dobrostan człowieka,  zarządzanie stresem, wypalenie zawodowe: Sylwia Rybak

Ekspert w dziedzinie budowania odporności psychicznej, zajmujący się badaniami oraz tworzeniem programów rozwojowych w obszarze budowania odporności psychicznej i dobrostanu człowieka. Wykładowca akademicki oraz opiekun kierunku psychologia pozytywna: budowanie dobrostan...
rachunkowość i finanse: Damian Kaźmierczak

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw. 
psychologia biznesu i marketingu, zachowania konsumenckie, rynek pracy: Katarzyna Tatarkiewicz

Od ponad 20 lat zajmuje się biznesowo działaniami z obszaru marketingu, psychologii biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała dla spółek medialnych, zajmujących się nowymi technologiami, nieruchomościami, finansami. Wykładowczyni, ekspertka i menedżerka kierunku ...
1
2
3
4
5
6
7