prawo, finanse, bankowość: Wanesa Choptiany-Mańka

Prawniczka, wykładowczyni na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Autorka publikacji naukowych i eksperckich z zakresu prawnych aspektów bankowości, transakcji finansowych oraz ochrony konsumentów na rynku usług kredytowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w działac...
etyka: dr Artur Kołodziejczyk-Skowron

Doktor nauk humanistycznych, filozof, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Ekspert w zakresie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także standardów etycznych w reklamie i sprzedaży. Interesuje się filozofią polityczną oraz antropologią filozoficzną...
Dr Joanna Nieżurawska -Zając

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of...
ekonomia, bankowość: dr Rafał Koczkodaj

Ekspert z zakresu ekonomii oraz bankowości. Dziekan Uniwersytetu WSB Merito Szczecin.
odporność psychiczna, psychologia pozytywna, dobrostan człowieka,  zarządzanie stresem, wypalenie zawodowe: Sylwia Rybak

Ekspert w dziedzinie budowania odporności psychicznej, zajmujący się badaniami oraz tworzeniem programów rozwojowych w obszarze budowania odporności psychicznej i dobrostanu człowieka. Wykładowca akademicki oraz opiekun kierunku psychologia pozytywna: budowanie dobrostan...
rachunkowość i finanse: Damian Kaźmierczak

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw. 
psychologia biznesu i marketingu, zachowania konsumenckie, rynek pracy: Katarzyna Tatarkiewicz

Od ponad 20 lat zajmuje się biznesowo działaniami z obszaru marketingu, psychologii biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała dla spółek medialnych, zajmujących się nowymi technologiami, nieruchomościami, finansami. Wykładowczyni, ekspertka i menedżerka kierunku ...
ekonomia, bankowość: dr Justyna Rybacka

Ekspertka z zakresu ekonomii, finansów przedsiębiorstw oraz bankowości.
transport,spedycja&logistyka:    dr inż. Adam Busławski

lean manufacturing, lean managment, controlling finansowy i przedsiębiorstw, transport w ruchu lądowym
ekonomia: dr Artur Fiks

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, prodziekan ds. studentów na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Ocena pozycji konkurencyjnej spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2000-2007”...
prawo, finanse, bankowość: Wanesa Choptiany-Mańka

Prawniczka, wykładowczyni na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Autorka publikacji naukowych i eksperckich z zakresu prawnych aspektów bankowości, transakcji finansowych oraz ochrony konsumentów na rynku usług kredytowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w działac...
etyka: dr Artur Kołodziejczyk-Skowron

Doktor nauk humanistycznych, filozof, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Ekspert w zakresie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a także standardów etycznych w reklamie i sprzedaży. Interesuje się filozofią polityczną oraz antropologią filozoficzną...
Dr Joanna Nieżurawska -Zając

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of...
ekonomia, bankowość: dr Rafał Koczkodaj

Ekspert z zakresu ekonomii oraz bankowości. Dziekan Uniwersytetu WSB Merito Szczecin.
odporność psychiczna, psychologia pozytywna, dobrostan człowieka,  zarządzanie stresem, wypalenie zawodowe: Sylwia Rybak

Ekspert w dziedzinie budowania odporności psychicznej, zajmujący się badaniami oraz tworzeniem programów rozwojowych w obszarze budowania odporności psychicznej i dobrostanu człowieka. Wykładowca akademicki oraz opiekun kierunku psychologia pozytywna: budowanie dobrostan...
rachunkowość i finanse: Damian Kaźmierczak

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw. 
psychologia biznesu i marketingu, zachowania konsumenckie, rynek pracy: Katarzyna Tatarkiewicz

Od ponad 20 lat zajmuje się biznesowo działaniami z obszaru marketingu, psychologii biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała dla spółek medialnych, zajmujących się nowymi technologiami, nieruchomościami, finansami. Wykładowczyni, ekspertka i menedżerka kierunku ...
ekonomia, bankowość: dr Justyna Rybacka

Ekspertka z zakresu ekonomii, finansów przedsiębiorstw oraz bankowości.
transport,spedycja&logistyka:    dr inż. Adam Busławski

lean manufacturing, lean managment, controlling finansowy i przedsiębiorstw, transport w ruchu lądowym
1
2
3
4
5
6
7