psychologia społeczna, socjologia: dr Iwona Bąbiak