Prodziekan WSB: Wiedza na temat bezpieczeństwa Państwa jest równie ważna, jak inne przedmioty.