zarządzanie: prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński