Zapraszamy na Śniadanie Prasowe z Wydziałem Zdrowia Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku