Kilkanaście tysięcy złotych dla studenta? Tak, ale tylko na studiach dualnych.