Wysoka ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne