TIR, morskie opowieści, gra terenowa i warsztat z organizacji imprez czyli Dzień Logistyka w WSB