Praktycy i zwolennicy koncepcji Lean Management zaprezentowali jej wpływ na obecny rynek pracy.