Aż 22 studentów WSB w Gdańsku walczyło o laur Gdyńskiego Biznesplanu