O gospodarczych konsekwencjach koronawirusa. (Pierwsze spostrzeżenia).