przywództwo, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój: dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. UWSB Merito