przywództwo, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój: płk rez. dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. UWSB Merito