Ekspert: Zdrowia psychicznego nie można oddzielić od fizycznego