Bezpłatne porady psychologiczne są dziś rzadkością. WSB Opole ma na to rozwiązanie