Czas na wspólne projekty badawcze WSB Opole oraz KAS