odporność psychiczna, psychologia pozytywna, dobrostan człowieka,  zarządzanie stresem, wypalenie zawodowe: Sylwia Rybak