Poszerzamy horyzonty! Nowy kierunek na Wydziale Zdrowia Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku