marketing: dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB we Wrocławiu