firmy rodzinne: dr hab. Krzysztof Safin, prof. UWSB Merito