finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw: dr Tomasz Kopyściański