Światowy Dzień Ochrony Konsumenta| Rozwiązania krajowe