Uniwersytet WSB Merito Opole wzbogaca się o profesjonalny sprzęt kryminalistyczny