Powietrzne akrobacje i koncert Raz Dwa Trzy na 20 lecie WSB we Wrocławiu