COP24 friendly- projekt ważny dla Katowic, nie tylko wizerunkowo