zarządzanie i przywództwo kobiet: dr Małgorzata Kluska-Nowicka