zarządzanie i finanse: dr hab. Jacek Jaworski, prof. WSB