Wyłoniono laureatów konkursu „Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej”