polityka gospodarcza: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Jankiewicz